Alhedens Idrætsforening

Padel » Støt

- et fællesskab med plads til alle


Foreningen

SportsCamp

Fodbold

Håndbold

Badminton

Padel

Svømning

Løb

MTB

Spinning

Gymnastik

e-sport

60 +

Meld dig som frivillig til AIF


Frivillige
Tilmelding
Padeludvalget
Støt
Kontaktpersoner

Alhedens IF ønsker at etablere vores egne Padelbaner

AIF Padelbaner A4 Privat v4 2
Alhedens IF ønsker at gøre forholdene endnu bedre for vores mange medlemmer, markant bedre for alle, børn og voksne. Derfor vil vi anlægge 2 Padelbaner til brug for alle. Etableringen af Padelbanerne vil øge muligheden for at dyrke idræt udendørs hele året.

Brugerne af banen vil komme fra hele den sydlige del af kommunen, hvor de 1500 aktive idrætsudøvere i Frederiks, Skelhøje, Havredal og Grønhøj, samt Frederiks Skole, Det Ny Havredal og Idrætsforeningen Flyvestation Karup vil være oplagte brugere.

Projektet etableres i tæt samarbejde med Viborg Kommune, som har givet tilsagn om støtte.

AIF vil stå for driften og vedligeholdelsen af banerne, i tæt samarbejde med vores medlemmer.

Vil give genlyd

Padelbaner i Frederiks vil give genlyd i sports- og fritidsverdenen i hele regionen. Derudover vil etableringen af banerne gøre idrætsanlægget ved Alhedehallerne endnu mere komplet.

Vi vil med to idrætshaller, svømmehal, kulturhus, kunstgræsbane, multibane og overnatningsmuligheder, være et attraktivt tilbud for blandt andet træningslejre til klubber fra hele landet.

Finansieringen

For at projektet kan blive realiseret, er det vigtigt at hele Frederiks og omegn støtter op.
Vi har tidligere vist i Frederiks, at vi kan og vil udvikle vores by, og de faciliteter som er i byen – senest anskueliggjort ved etableringen af Multibanen og ombygningen af klubhuset samt på Frederiks Stadion, derudover opførelsen af pavillonen i anlægget, samt en flagallé gennem hele byen.

Vi håber at byen vil støtte det unikke projekt – som endnu engang vil booste Frederiks og omegn!

Der forventes en samlet anlægsudgift på kr. 1.250.000.
Heraf har Viborg Kommune givet tilsagn om støtte på kr. 150.000,- Frederiks AIF har allerede lavet en egenfinansiering på kr. 300.000, Det resterende beløb skal skaffes ved støtte fra sponsorer, tilskud fra fonde og via privat indsamling i Frederiks.

Støtte fra erhvervssponsorer – med fordelagtig eksponering

Sponsorering er en god investering på mange måder. Alhedens IF mærker altid en kæmpe opbakning til vores projekter – og et sponsorat kan også benyttes til at styrke dit og din virksomheds netværk. Ved at være en del af Alhedens IF’s sponsornetværk, kan du og dine medarbejdere skabe
en stor kontaktflade til nye kunder, leverandører eller samarbejdspartnere.

Vi har alle fællesskaber tilfælles og derfor er det nemmere at skabe nye kontakter i uformelle rammer. Det mest værdifulde ved den øgede kontaktflade er, at dit nye netværk vil anbefale dig i sit øvrige netværk. Kontaktfladen øges derfor utrolig hurtigt, hvis netværket udnyttes aktivt.

Frederiks AIF associeres med dynamik, sammenhold og fællesskab. Via et støtte-sponsorat til de nye Padelbaner, tillægges din virksomhed de samme værdier. Sponsoratet er et stærkt signal og et offensivt markedsføringsværktøj, som vil styrke din virksomhed.

Padel Sponsorater

BRONZE SPONSORAT:Klippekort 10 timer til Padel det første år
Logo på sponsortavle v. banen
Pris kr. 5.000,-
-
SØLV SPONSORAT:Klippekort 20 timers til Padel det første år
Logo på sponsortavle v. banen
Logo på booking side
Pris kr. 10.000,-
-
GULD SPONSORAT:Klippekort 60 timer til Padel det første år
Logo på sponsortavle v. banen
Logo på booking side
Pris kr. 25.000,
-
HOVED-SPONSORAT:Klippekort 100 timer til Padel det første år
Logo på sponsortavle v. banen
Logo på booking side
Logo på banerne
Pris kr. 45.000,-Støtte privatpersoner – med skattefradrag

Som privatperson har du mulighed for at få skattefradrag for din støtte til de nye padel-baner i Frederiks. Det sker hvis du indbetaler dit bidrag til DGI’s gavefond.

Indbetalingen sker via DGI’s hjemmeside: gaveindsamling.dgi.dk
Vigtigt at man her vælger ”Etablering af Padel baner i Frederiks” - Alhedens Idrætsforening

Betaling sker med Dankort, og samtidig indberettes dit bidrag til SKAT, så du automatisk får skattefradrag. Fradrag for gavebeløb gælder op til kr. 18.300,- pr. person.

Hvad er min egenbetaling

GavebidragFradragsprocentFradragEgenbetaling
500 kr.Ca. 26%130 kr.370 kr.
1.000 kr.Ca. 26%260 kr.740 kr.
2.000 kr.Ca. 26%570 kr.1.480 kr.
5.000 kr.Ca. 26%1.300 kr.3.700 kr.
10.000 kr.Ca. 26%2.600 kr.7.400 kr.
15.000 kr.Ca. 26%3.900 kr.11.100 kr.
18.300 kr.Ca. 26%4.758 kr.13.542 krKontakt

Ønsker du at tegne et sponsorat, eller er du interesseret i yderligere information, kontakt venligst:

Jonas Jensen
Mobil: ☎
Mail: ✉

Frederiks Skole

Ledelse og skolebestyrelse

R

”Frederiks Skole og dens bestyrelse, er meget opmærksomme på vigtigheden af et tæt samarbejde med foreningslivet i byen, både når det gælder de unges trivsel, men også for, at man kan sikre en vækst og fremtid for Frederiks by og omegn. En sådan vækst, starter med et velfungerende
foreningsliv, og en god skole.

At AIF nu vil lave Padelbaner ved hallen, er derfor ikke kun en gave til AIF’s medlemmer, men også for skolen, da det netop vil give endnu flere muligheder for vores elever i at indtræde i sunde fællesskaber, samt være en del af en fortælling om et foreningsliv i Frederiks, der følger tiden, og udvikler sig med den. Vi glæder os meget til banerne står færdig.”

Simon Rewers Hansen

Formand for Idrætsforeningen - Flyvestation Karup”Idrætsforeningen Flyvestation Karup har ca. 1.400 medlemmer fordelt på 24 forskellige idrætsudvalg og der ud over et tæt idrætssamarbejde med enheder på flyvestationen, der tæller yderlig ca. 2.000 personer.

Idrætsforeningen Flyvestation Karup har modtaget et stigende antal ønsker fra medlemmerne og samarbejdspartnerne om også at tilbyde padel i foreningen. Det ligger dog uden for foreningen økonomisk muligheder at etablerer selv. Idrætsforeningen Flyvestation Karup er derfor meget interesseret i en samarbejdsaftale med Alheden IF om anvendelsen af de projekterede padelbaner og støtter ideen om oprettelsen af baner i nærområdet til gavn for alle i lokalområde.”

Pia Viller Arendt

Breddeidrætskonsulent - Viborg Idrætsråd

Pia Viller Arendt

”Viborg Idrætsråd glæder sig over etableringen af padelbaner i den sydlige del af kommune, som kan komme både Frederiks, Karup og det omkringliggende lokalområde til stor gavn.

Padel er en hurtigvoksende sjov ketchersport, som er nem at starte op på. Derfor vil banerne være med til, at endnu flere borgere i alle aldre, unge som gamle, kan være idrætsaktive udenfor, hele året rundt.”

Christina Bräuner Laier

Souschef - Andelskassen Viborg

AIF Padelbaner A4 Privat v4 9

”Padel er en populær sport, hvor der er god mulighed for at skabe nye relationer og styrke det lokale fællesskab, samtidig med man dyrker sport og konkurrerer på venskabelig vis. I Andelskassen tror vi på, at alle har brug for gode relationer, og derfor støtter vi op om de to nye padelbaner i Frederiks. Banerne vil være endnu en attraktiv mulighed for at tiltrække nye og eksisterende spillere til anlægget og synliggøre lokalområdet på bedste vis.”

Lars Krog

Uddeler - Dagli' Brugsen Frederiks

lars krog viborg egnens handelsraad vierviborg

”Brugsen i Frederiks bakker 100% op om AIF og deres arbejde for at få Padlebaner i Frederiks. Det vil helt klart forbedre og forøge foreninglivet i Frederiks og omegn, da man rammer en bred - men også en ny målgruppe.

AIF er en af de helt store samlingspunkter for hele byen i alle aldersgrupper, hvor man mødes og hygger, sig mens man dyrker motion og styrker fællesskabet. Til glæde og gavn for hele området.”

Rikke Vestermark

Konstitueret forstander - Havredal Praktiske Uddannelse

Rikke Vestermark

”Som uddannelses- og opholdssted sætter Havredal Praktiske Uddannelser stor pris på både samarbejdet og de aktiviteter, som Frederiks AIF tilbyder. Vores elever bruger Frederiks AIF’s aktiviteter selvstændigt, ligesom vi har ugentlige aktiviteter, hvor et personale herfra deltager sammen med eleverne. Det har derfor en stor, positiv betydning for vores tilbud, at vi har et idræts- og aktivitetstilbud i lokalområdet. Padel er en attraktiv aktivitet, som vi forventer at vores unge også gerne vil deltage i udover de andre aktiviteter, som Frederiks AIF tilbyder - og vi også ser padelbanerne som en god mulighed for at dyrke motion udendørs hele året.”

Inge-Lise

Daglig leder - Alhedens Idræts- og Kulturcenter”Alhedens Idræts- og Kulturcenter bakker naturligvis op om nye initiativer, der er til gavn for vores lokalområde. En Padel bane placeret i Frederiks og i den sydlige del af Viborg Kommune vil komme til at kunne dække et stort lokalt område og få endnu flere aktive udøvere på banen, hvilket vil være til glæde og gavn for et stort område her på Alheden.”

Jesper Erik Kjelgaard

Formand - Karup Kølvrå Idrætsklub

AIF Padelbaner A4 Erhverv v4 13

”I Karup er der et støt stigende antal personer som kører mange kilometer for at spille padeltennis. Disse personer vil helt sikkert få glæde af en bane i nabobyen. Hvis dette anlæg kan bidrage til at flere dyrker idræt, synes jeg som formand i Karup Kølvrå Idrætsklub at det er fantastisk. Ser frem til at kunne spille i nærområdet.”

Â

Hovedsponsor
Alhedens Tømrer og Snedker logo
Storsponsor
Klint Byg Logo
Sponsorer
Grundvad maskinhandel logo
Grønhøj Garn logo
Grønhøj Vognmandsforretning logo
Hancock logo
Alhedens Idrætsforening
Trehusevej 5 - Frederiks
7470 Karup J