Alhedens Idrætsforening

Børneattest

- et fællesskab med plads til alle


Foreningen

SportsCamp

Fodbold

Håndbold

Badminton

Padel

Svømning

Løb

MTB

Spinning

Gymnastik

e-sport

60 +

Meld dig som frivillig til AIF


Frivillige
Forside
Klubhus, Kalender
Samtykke til billeder
Bestil AIF Klubdragt
Bestyrelsen
Vedtægter
Sponsorer
Dokumenter Logoer
Børneattest
Børneattest blanketten skal udfyldes og efterfølgende printes den ud og underskrives.
Herefter sendes den til:

Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Kriminalregisteret
Postboks 1399
7500 Holstebro


Telefontider
Mandag - torsdag Kl. 10.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-13.00


Børneatesten skal ikke sendes til Jette - det er politiets opgave efterfølgende.

Det er lovpligtigt, at alle frivillige ledere og trænere har indsendt børneattest.

Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister
§ 36. Rigspolitiet kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 101 a, §§ 114-114 j, § 128, § 136, stk. 2 og 3, §§ 216, stk. 2, og 222, herunder jf. § 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.
Stk. 2. Rigspolitichefen kan endvidere videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.
Stk. 3. Rigspolitichefen kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 om de i stk. 1 og stk. 2 nævnte personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 eller stk. 2 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå kontakt med børn under 15 år.
Stk. 4. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 1 - 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 – 3 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.
Stk. 6. Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 – 3 skal den af Rigspolitichefen udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister anvendes.
Stk. 7. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1 - 3.

Hovedsponsor
Alhedens Tømrer og Snedker logo
Storsponsor
Klint Byg Logo
Sponsorer
AIF banner 250x60cm HSbyg 2udgaver 1
Jyske Bank logo
Karup Apotek logo
Karup Malerfirma logo
Karup Murerforretning logo
Alhedens Idrætsforening
Trehusevej 5 - Frederiks
7470 Karup J